Estimarea tensorului moment seismic are la baza inversia formelor de unda inregistrate de statiile de banda larga/acceleratie ale Retelei Seismice Nationale din cadrul INCDFP. Se realizeaza o procesare initiala a semnalelor pentru evaluarea calitatii datelor de intrare folosind programul Antelope 5.6 (BRTT, http://www.brtt.com/). Pentru relizarea inversiei este utilizat pachetul de programe ISOLA (Sokos si Zahradnik, 2008, http://seismo.geology.upatras.gr/isola/).
Data si timpul la origine(GMT) Latitudine(N) Longitudine(E) Adancime(km) Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 Mw
2020-04-24 22:04:18 45.8951 27.4651 22 262 42 -113 111 52 -71 4.5
2020-03-19 11:51:20 45.2274 25.4205 64 164 88 25 73 65 178 3.9
2020-03-11 20:23:37 45.5229 26.3462 118 175 63 101 331 29 69 4
2020-01-31 01:27:00 45.7106 26.7033 120.6 101 47 41 341 62 129 4.7