Estimarea tensorului moment seismic are la baza inversia formelor de unda inregistrate de statiile de banda larga/acceleratie ale Retelei Seismice Nationale din cadrul INCDFP. Se realizeaza o procesare initiala a semnalelor pentru evaluarea calitatii datelor de intrare folosind programul Antelope 5.6 (BRTT, http://www.brtt.com/). Pentru relizarea inversiei este utilizat pachetul de programe ISOLA (Sokos si Zahradnik, 2008, http://seismo.geology.upatras.gr/isola/).
Data si timpul la origine(GMT) Latitudine(N) Longitudine(E) Adancime(km) Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 Mw
2018-10-28 00:38:11 45.6079 26.4068 147.8 223 73 97 21 18 69 5.5
2018-04-25 17:15:00 45.63 26.34 151 38 60 69 256 36 122 4.4
2018-03-14 10:24:48 45.68 26.59 139 136 33 135 266 67 65 4.5