Estimarea tensorului moment seismic are la baza inversia formelor de unda inregistrate de statiile de banda larga/acceleratie ale Retelei Seismice Nationale din cadrul INCDFP. Se realizeaza o procesare initiala a semnalelor pentru evaluarea calitatii datelor de intrare folosind programul Antelope 5.6 (BRTT, http://www.brtt.com/). Pentru relizarea inversiei este utilizat pachetul de programe ISOLA (Sokos si Zahradnik, 2008, http://seismo.geology.upatras.gr/isola/).
Data si timpul la origine(GMT) Latitudine(N) Longitudine(E) Adancime(km) Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 Mw
2015-12-29 18:56:28 45.4137 24.1681 4 242 72 -106 106 24 -49 4.1
2015-01-19 23:53:08 45.8748 27.1375 39.13 198 11 134 333 82 82 3.7
2015-01-12 06:08:31 45.5449 27.0411 18.8 331 35 -28 84 74 -122 4.1