Estimarea tensorului moment seismic are la baza inversia formelor de unda inregistrate de statiile de banda larga/acceleratie ale Retelei Seismice Nationale din cadrul INCDFP. Se realizeaza o procesare initiala a semnalelor pentru evaluarea calitatii datelor de intrare folosind programul Antelope 5.6 (BRTT, http://www.brtt.com/). Pentru relizarea inversiei este utilizat pachetul de programe ISOLA (Sokos si Zahradnik, 2008, http://seismo.geology.upatras.gr/isola/).
Data si timpul la origine(GMT) Latitudine(N) Longitudine(E) Adancime(km) Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 Mw
2017-05-19 20:02:44 45.7 26.76 118 129 54 61 352 45 123 4.3
2017-05-03 05:59:35 45.57 26.5 134 128 51 17 27 77 139 4.2
2017-02-08 15:08:20 45.49 26.28 127 256 51 94 70 39 85 4.5